Sprejem v dom


Skupaj s socialno delavko vas skušamo že pred sprejem v Dom čim bolje pripraviti na življenje v Domu.
Bodočemu stanovalcu in njihovim svojcem socialna delavka podaja bistvene informacije o postopku sprejema in načinu bivanja v Domu. S stanovalcem in njihovimi svojci socialna delavka opravi vrsto osebnih razgovorov, da se razčistijo dileme in osebne stiske, ki se tičejo spremembe življenja ob prihodu stanovalca v Dom.

Za sprejem (ali premestitev) v Dom je potrebno vložiti:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo; prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo vloži in lastnoročno podpiše uporabnik, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik za poseben primer, ki mora predložiti kopijo pooblastila ali odločbo o skrbništvu/skrbništvu za poseben primer;
 • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni ;
 • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe;
 • fotokopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče (namesto kopije lahko osebno prinesete osebni dokument na vpogled).

Kontakt za sprejem

E naslov: socialna.sluzba@zcm.si

Uradne ure: Pon - Pet 7:00 - 15:00 ure

Dokumentacijo lahko oddate:

 • osebno v socialni službi Doma v času uradnih ur;
 • po navadni pošti;
 • preko elektronske pošte: info@zcm.si
  (obrazci morajo biti skenirani zaradi podpisov)

 • Odhod iz doma

  Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik lahko kadarkoli vloži predlog za premestitev ali odpust. Premestitev ali odpust pa iz določenih razlogov lahko predlaga tudi Dom, predvsem zaradi hujših kršitev hišnega reda. V obeh primerih se z uporabnikom sklene sporazumna razveza dogovora, ki je bil sklenjen ob sprejemu.

 • Postopek v primeru smrti stanovalca

  V primeru, ko stanovalec v Domu umre, zaposleni obvestijo svojce in prosijo, da se oglasijo v socialni službi. Tam dobijo vse potrebne napotke in druge informacije za nadaljnje urejanje. Svojci so dolžni izprazniti sobo najkasneje v roku treh dni po smrti stanovalca, s tem da poravnajo stroške manjkajočih dni do izpraznitve. Svojci odpeljejo vse osebne stvari in predmete, ki so jih tekom bivanja pripeljali.

 • Demenca

  »V središču naj bo človek in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in enostaven pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v nekaj, česar ne dojame.« (dr. Aleš Kogoj, ustanovitelj Spominčice)

  Demenci prijazna točka je osnovna podporna aktivnost za zagotovitev vključenosti in opolnomočenja  oseb z demenco in njihovih svojcev. V lokalnem okolju pa pripomore k razumevanju in sprejetosti oseb z demenco in njihovih svojcev ter jim nudi pomoč. Zato je Demenci prijazna točka namenjena vsem, ki živijo v skupnosti, da prepoznajo osebe z demenco.

  Ciljne skupine uporabnikov demenci prijazne točke:

  • Osebe z demenco
  • Svojci oseb z demenco
  • Posamezniki, ki želijo informacije o demenci

  Kaj nudi demenci prijazna točka:

  • INFORMACIJE – kaj je demenca, prvi znaki demence, preventiva
  • USMERITVE – kam se obrniti po nasvet, pomoč
  • POMOČ – kako ukrepati, če opazimo osebo v stiski, z znaki demence ipd.

  KONTAKT DEMENCI PRIJAZNE TOČKE BELTINCI

  DOM JANKA ŠKRABANA, MLADINSKA 1A, 9231 BELTINCI
  OD PONEDELJKA DO PETKA MED 10.00 IN 14.00 URO NA TEL.ŠT.: 02/542 31 13, 02/542 31 10
  E-MAIL: petra.voros@zcm.si


Datoteke:
- Prošnja za sprejem
- Mnenje o zdravstvenem stanju
- Izjava o plačilu/doplačilu oskrbnih stroškov
- Izjava o plačilu/doplačilu oskrbnih stroškov - SAMOPLAČNIKI
- Vprašalnik za oceno tveganja
- Cenik

Cene storitev so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvo in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) z veljavnostjo od 1. 6. 2020


Cenik


STORITEV INSTUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH V DOMU JANKA ŠKRABANA

Cene na oskrbni dan - Oskrba I

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                              23,20 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5%)                                   25,16 €

Dodatna oskrba                                                 0,00 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                                25,16 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom                        25,76 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                              28,76 €

Dodatna oskrba                                               0,00 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                                28,76 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom                       29,96 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                                  16,77 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             765,22 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                     783,44 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             874,78 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                       911,22 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba II

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                       28,89 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          25,16 €

Dodatna oskrba                                           4,93 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                        30,09 €

Dvoposteljna soba z                                
lastno kopalnico in balkonom               30,69 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                       28,76 €

Dodatna oskrba                                          4,93 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico                                                    33,69 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            34,89 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                          20,22 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                      915,22 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom             933,44 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                    1.024,78 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.061,22 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III a

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij
standardna osnovna cena                     33,82 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          25,16 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Dvoposteljna soba z                               
lastno kopalnico                                       35,02 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            35,62 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                       28,76 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                      38,62 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom               39,82 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                          23,68 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                   1.065,22 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom          1.083,44 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                     1.174,78 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.211,22 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III b

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                             38,10 €

Dvoposteljna soba z
lastnimi sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                                 25,16 €

Dodatna oskrba                                                 14,14 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                               39,30 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                 39,90 €  

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                             28,76 €

Dodatna oskrba                                                 14,14 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                            42,90 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom.                      44,10 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                                26,67 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             1.195,41 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                    1.213,63 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                          1.304,97 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                    1.341,41 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba IV

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                        36,97 €

Dvoposteljna soba z
lastnimi sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          38,17 €

Dodatna oskrba                  

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                       38,17 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           38,77 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                         41,77 €

Dodatna oskrba             

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                      41,77 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom.               42,97 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                        25,88 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                 1.160,94 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom           1.179,16 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                1.270,50 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom        1.306,94 €

DODATNE STORITVE

Dodatek za dietno
prehrano na dan                                          1,30 €

Dodatek za ostale
diete na dan                                                0,80 €                    

Kopanje ob pomoči
negovalke (oskrba I)                                 8,00 €

Dodatna malica                                         0,70 € 

Spremstvo stanovalcev
(1 ura)                                                            8,00 €

Oblačenje umrlega                                   15,00 €

Odbitek stroška živil
za odsotnost*                                               3,43 €

DOPLAČILO

Enoposteljna soba,
ki je za vsaj 20 %
večja od standarda                                      1,20 €

Dvoposteljna soba,
ki je za vsaj 20 %
večja od standarda                                    0,60 €

REZERVACIJE

Enoposteljna soba                            23,01 €/dan

Dvoposteljna soba                            20,13 €/dan

TRŽNA DEJAVNOST

Kosilo                                                             5,00 €

Kosilo dietno                                                 5,50 €

Prevoz stanovalcev 
(1 km)                                                             0,50 €

Dodatna oprema v sobi na dan
(2 % standardne cene)                               0,44 €

Opomba: Dodatna oskrba je enaka, kot znaša trenutno dodatek za pomoč in postrežbo.

* V primeru odsotnosti, se strošek živil odšteje od oskrbe od prvega dne odsotnosti. Če odsotnost ni v naprej napovedana, pa od drugega dneva odsotnosti dalje. Strošek živil znaša dnevno 3,43 €.

Vse cene so v € na oskrbni dan.

Cenik je bil sprejet na seji sveta Zavoda sv. Cirila in Metoda dne 21. 5. 2021 in stopil v veljavo z dne 1. 6. 2021.

Zavod ni zavezanec za DDV, zato se DDV pri obdavčljivi dejavnosti ne obračunava.

Direktor Zavoda sv. Cirila in Metoda
dr. Hugo Maučec

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

 

tocka dem